Nowe przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców: Konsekwencje i wyjątki

Od 14 marca 2024 roku obowiązują nowelizacje Kodeksu Karnego dotyczące nietrzeźwych kierowców. Zmiany te wprowadzają surowsze konsekwencje dla osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, niezależnie od tego, czy spowodowały wypadek czy też nie.
Zgodnie z nowymi przepisami, nietrzeźwy kierowca, który przekroczy poziom 1,5 promila alkoholu we krwi, zawsze straci swój samochód. Nawet jeśli nie spowodował wypadku, policja tymczasowo zajmie pojazd na okres do 7 dni. Następnie prokurator zabezpieczy auto, a sąd obligatoryjnie orzeknie jego przepadek. Istnieje jednak możliwość odstąpienia od tego orzeczenia w przypadku braku wypadku oraz w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.
Warto również zwrócić uwagę na sytuacje, w których pojazd nie należy bezpośrednio do pijanego kierowcy, np. gdy jest on w leasingu lub współwłasności. W takich przypadkach również może zostać orzeczony przepadek równowartości pojazdu, uwzględniając wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej lub średnią wartość rynkową podobnych pojazdów.
Co istotne, nowe przepisy nakładają również obowiązek zapłaty przez pijanego kierowcę równowartości pojazdu, którym prowadził w momencie wypadku lub zatrzymania przez policję. Oszacowanie tej wartości opiera się na średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego temu prowadzonemu przez sprawcę, bez konieczności indywidualnej oceny stanu konkretnego egzemplarza. Ma to zapobiec uprzywilejowaniu sprawców wypadków, w których pojazd uległ uszkodzeniu.
W przypadku zawodowych kierowców, którzy usiądą za kierownicą pojazdu pracodawcy w stanie nietrzeźwości, sąd może orzec nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to łagodniejsze rozwiązanie mające na celu zapobieżenie sytuacjom, w których kierowcy musieliby płacić równowartość np. autobusu czy tira.
Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz odpowiedzialnego zachowania się kierowców. Surowsze konsekwencje dla nietrzeźwych kierowców mają być jednym z elementów zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków drogowych spowodowanych przez osobę prowadzącą pojazd pod wpływem alkoholu.